CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Thu Thập Thông Tin

 • Chúng tôi  thu thập thông tin từ khách hàng theo nhiều cách khác nhau. Những thông tin này bao gồm
  • Thông tin liên lạc: tên, địa chỉ email, số điện thoại, mật khẩu (nếu bạn đăng ký tài khoản).
  • Thông tin thanh toán: số thẻ tín dụng/ghi nợ.
  • Thông tin bạn gửi trực tuyến: bài đăng trên mạng xã hội, khảo sát, tham gia khuyến mãi.
  • Thông tin về cách bạn sử dụng nền tảng: hoạt động duyệt web, tương tác với trang web và ứng dụng, sản phẩm đã mua, từ khóa tìm kiếm.

Mục Đích Sử Dụng 

 • Chúng tôi sử dụng thông tin này để:
  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ: gửi sản phẩm bạn mua, xử lý trả hàng, gửi email quảng cáo, thông báo đẩy.
  • Cải thiện sản phẩm và nền tảng: hiểu sở thích và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.
  • Phản hồi yêu cầu của bạn: giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  • Giao tiếp về mối quan hệ của bạn với EVOl: thông tin về đơn hàng, điều khoản dịch vụ.
  • Mục đích marketing: cung cấp thông tin về sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt, quảng cáo cá nhân hóa.
  • Ngăn chặn gian lận và bảo mật.

Lựa Chọn Của Khách Hàng 

 • Bạn có quyền lựa chọn cách chúng tôi  sử dụng thông tin của bạn
  • Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn
  • Hủy đăng ký nhận email marketing.
  • Ngừng chia sẻ thông tin cho quảng cáo theo ngữ cảnh chéo (cross-contextual behavioral advertising).