HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

 

Thanh toán qua Zelle:

 • Vào Zelle: 
 • Chọn “Gửi Tiền” và nhập thông tin người nhận. Thông tin của chúng tôi:  [email protected] 
 • Xem lại các chi tiết và xác nhận “ Gửi Tiền” 

 Thanh toán qua Venmo:

 • Vào Venmo 
 • Tìm kiếm người nhận và nhập số tiền cần gửi. Thông tin của chúng tôi: @DiepNguyenUS
 • Xem lại các chi tiết và xác nhận “ Thanh Toán”

Thanh toán qua Mobile Check

 1. Điền đầy đủ các thông tin vào cả mặt trước và mặt sau. Thông tin của chúng tôi: Diep nguyen 
 2. Chụp ảnh cả hai mặt sau khi điền thông tin rồi gửi lại cho EVOl 

Thanh toán qua Money Order 

 • Mua “ Lệnh Chuyển Tiền” .Khách hàng có thể mua tại các điểm bán như ngân hàng, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi,…
 • Điền thông tin cần thanh toán lên“ Lệnh Chuyển Tiền”. Thông tin của chúng tôi: Diep Nguyen 14830 Bronze Finch Dr Cypress, TX 77433
 • Gửi “Lệnh Chuyển Tiền”. Gửi “ Lệnh Chuyển Tiền” vào phong bao thư rồi gửi về trung tâm TX 77433

Thanh Toán qua Paypal:

 • Tìm kiếm người nhận và nhập số tiền cần gửi. Thông tin của chúng tôi: [email protected]
 • Xem lại các chi tiết và xác nhận “ Thanh Toán”

Thanh Toán Qua Cash app: 

 • Tìm kiếm người nhận và nhập số tiền cần gửi. Thông tin của chúng tôi: $DiepNguyenUS
 • Xem lại các chi tiết và xác nhận “ Thanh Toán”